Speakers JPoint 2020

Josh Long
VMware
Aleksey Shipilev
Red Hat
Cay Horstmann
Author of the "Core Java"
San José State University
James Gosling
Amazon Web Services
Joel Spolsky
Tagir Valeev
JetBrains
Andrey Breslav
JetBrains
Ted Neward
Neward & Associates, LLC
Mark Heckler
Pivotal/VMware
Trisha Gee
JetBrains
Marharyta Nedzelska
Wix Engineering
Evgeny Borisov
EPAM
Dmitry Kornilov
Oracle
Baruch Sadogursky
JFrog
Ivan Ponomarev
KURS
Andrey Pangin
Odnoklassniki
Adam Bien
airhacks.live
Evgeny Mandrikov
SonarSource
Dmitry Konstantinov
Netcracker
Martin Toshev
Resolve Systems
Dylan Beattie
Ursatile Ltd
Sergey Vladimirov
Sergey Vladimirov
NSPK JSC
Vsevolod Brekelov
JUG Ru Group
Oleg Šelajev
Oracle
Graeme Rocher
Object Computing
Mohammed Aboullaite
xHUB
Trustin Lee
LINE+ Corporation
Vladimir Plizga
СFT
Pasha Finkelstein
JetBrains
Sergey Tsypanov
Sergey Tsypanov
Levi9
Jamie Coleman
IBM
Vladimir Sitnikov
Netcracker
Dmitry Chuyko
BellSoft
Ivan Ugliansky
Huawei
Denis Tishkov
Denis Tishkov
Deutsche Bank
Alexander Zelenyuk
Alexander Zelenyuk
М.Видео
Nikita Solovev
Nikita Solovev
Luxoft
Gregory Koshelev
Kontur
Aleksandr Utemov
Aleksandr Utemov
Мир Plat.Form (АО НСПК)
Dmitriy Vdovin
Dmitriy Vdovin
Raiffeisen Bank
Oleg Nizhnikov
Tinkoff
Dmitry Bundin
Dmitry Bundin
Grid Dynamics
Dmitry Bugaychenko
Dmitry Bugaychenko
Sberbank
Jiří Holuša
Hazelcast
Akif Abasov
Akif Abasov
JetBrains
Oleg Chirukhin
JUG Ru Group
Sergey Kuksenko
Oracle
Igor Kirichuk
Igor Kirichuk
Райффайзенбанк
Mikhail Tartanov
Mikhail Tartanov
VTB
Alex Soto Bueno
Alex Soto Bueno
Red Hat
Alexei Vinogradov
Alexei Vinogradov
Vinogradov IT-Beratung
Yuriy Milyutin
Yuriy Milyutin
Sberbank
Andrey Dmitriev
JUG Ru Group
Kirill Tolkachev
JUG Ru Group
Pavel Derendyaev
Pavel Derendyaev
Альфа-Банк
Sergey Orlov
Sergey Orlov
Sportmaster Lab
Evgeny Nesterov
Evgeny Nesterov
М.Видео
Sebastian Daschner
IBM
Sergey Kolesnikov
Sergey Kolesnikov
Sportmaster Lab
Oleh Dokuka
Netifi, Inc
Aleksandr Belokrilov
Aleksandr Belokrilov
BellSoft
Ivan Glushnev
Ivan Glushnev
Sportmaster Lab
Alexey Fyodorov
JUG Ru Group